ADLİ MUHASEBE

ADLİ MUHASEBE HAKKINDA HER ŞEY...

ADLİ MUHASEBE ADLİ MUHASEBE NEDİR

ADLİ MUHASEBE NEDİR

Adli muhasebe, hukuk, muhasebe, denetim, psikoloji, kriminoloji, grafoloji bilimlerinin iç içe geçtiği yeni bir bilim dalıdır. Adli muhasebe; muhasebesel yönü ağır basan olayların, hukuksal ihtilafların, çözümünü araştıran Türkiye için yeni gelişmiş ülkelerde yaklaşık 100 yıla yakın tarihi olan bir çalışma alanıdır. Uzman tanıklık (bilirkişi tanıklığı), dava destekleri ve hile, yolsuzluk, suistimal denetçiliği olmak üzere üç değişik alt uzmanlık bölümüne ayrılmaktadır.