ADLİ MUHASEBE

ADLİ MUHASEBE HAKKINDA HER ŞEY...

ANA SAYFA

Adli Muhasebe

Web sitemize hoş geldiniz

Ekonomik  hayatta firmalar belirli bir gelir elde etmek amacıyla faliyette bulunmaktadırlar. Gelir elde etmek isteyen kurum ve kuruluşlar ise bir takım gider ve maliyetlere katlanmak zorundadırlar. İşte ekonomik hayatta faliyet gösteren gelir ve gider yapan tüm kurum ve Gelir elde etmek isteyen kurum ve kuruluşlar ise bir takım gider ve maliyetlere katlanmak büyüklüğüne göre de muhasebe  danışmanlık  ve denetime  duyulan ihtiyacın boyutu değişir.işletmeler için muhasebe her gün ve her an  gerekli bir hizmet ve büyük önem taşımamaktadır. Şirketlerin en büyük yanlışı ne yaptığını mali koşullarını ve gelecekte kendini nelerin beklediğini bilmemektedir. Ve muhasebe öneminin ne derecede olduğunu anlayamamaktadırlar.ayrıca  kamusal mal ve     hizmetlerin oluşturduğu gider  ve maliyetleri karşılıyabilmek için işletmelerden vergi alınmaktadır. Devletin vergi alacağının vergi kanunlarına göre tesbitide muhasebe hizmetinin bir parçası haline gelmiştir.Benzer şekilde toplumda yaşayan insanların  sosyal güvenlik kuruluşları ile ortaya çıkan ilişkilerde muhasebe ve danışmanlık  hizmetlerinden yararlanmak günümüz içi bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca işletmelere kredi ve benzeri mali hizmet sunan banka ve finans kuruluşları ve diğer kişilerle olan ilişkisinde muhasebeden istenen mali tablolar ve raporlar banka ve finans kuruluşları ve diğer kişilerin alacakları kararlarda temel analiz oluşturucaktır. Bu durumda firmaların diğer kamu kurum veya kuruluşlarla ilgili istatistiki bilgilerde muhasebe danışmanlık ve denetim  büyük önem taşımaktadır. Yani bir firma faliyetininin başlamasından faliyetini sona erdirmek istese dahi tasfiye kapanış     dönemi boyunca muhasebe ve danışmanlık ve denetime   büyük ihtiyaç duymaktadır.     
    
Yukarıda kısaca anlattığımız üzere bir firmanın açılışından kapanışına kadar  olan dönemde muhasebe danışmanlık   ve denetim  hizmetinden yararlanmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu durumda muhasebe  müşavirlik ve denetim  hizmetini veren kişilerin uzmanlığı kalitesi ve müşteriye olan ilgisi büyük önem taşımaktadır. Unutmayınızki küreselleşen ekonomide her zaman iş yaşamınızdaki aşırılılıklarınızı  dizginleyecek bir danışmanınızın sakinleştirici etkisine ihtiyaç duymalısınız.